Mediacje

Prowadzę mediacje:

  • Cywilne
  • Rodzinne
  • Z zakresu prawa pracy
  • W sprawach gospodarczych
  • Akademickie, rówieśnicze, szkolne
  • Zapytaj
    o więcej

Mediacja może być prowadzona we wszystkich kwestiach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne. Katalog spraw, które rozwiązywać możemy poprzez mediację jest ogromny. Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja sprawa nadaje się do mediacji po prostu zapytaj.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Strony, biorąc udział w mediacji, wyrażają zgodę na konkretną osobę mediatora dlatego ważne jest by był to bezstronny i rzetelny profesjonalista. Sukces mediacji niewątpliwie zależeć będzie od postawy mediatora, spokoju procesu oraz umiejętności kierowania nim. W prowadzeniu mediacji wykorzystuję swoja wiedzę i doświadczenie by poprowadzić Państwa do rozwiązania konfliktu. Nie krytykuję, nie osądzam, nie staje po niczyjej stronie by doprowadzić do osiągnięcia Waszego wzajemnie akceptowalnego porozumienia.

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Sokrates