25 marca 2014

Program pilotażowy Sądu Okręgowego w Opolu

Założenia programu pilotażowego SO w Opolu „Mediacje w sprawach rodzinnych”:

Czas trwania: program będzie prowadzony przez 6 miesięcy, od 1 grudnia 2013 roku do 31 maja 2014 roku.
Polega na sfinansowaniu przez Sąd Okręgowy w Opolu mediacji ze skierowania sądu w sprawach rodzinnych toczących się zarówno w pierwszej jak i drugiej instancji. Zakłada się wypłacanie przez sąd wynagrodzenia mediatorom za maksymalnie trzy posiedzenia mediacyjne w jednej sprawie. Koszt kolejnych posiedzeń mediacyjnych strony ponosiłyby we własnym zakresie. Koszt mediacji przeprowadzonej w jednej sprawie w programie pilotażowym szacuje się na około 160 zł netto.
Program zostanie zrealizowany wspólnie z organizacjami zrzeszającymi mediatorów, które zapewnią udział mediatorów o odpowiednim przygotowaniu i kwalifikacjach oraz dysponujących warunkami do prowadzenia mediacji w ramach programu pilotażowego „Mediacje w sprawach rodzinnych” – zob. lista rekomendowanych mediatorów.

Oficjalny start Programu Pilotażowego w ramach kampanii “Mediacja: to nic nie kosztuje”

Dnia 21 listopada 2013 r. została zainicjowana – w formie konferencji prasowej – kampania społeczna Sądu Okręgowego w Opolu i organizacji pozarządowych, promująca pilotażowy program mediacji w sprawach rodzinnych.

– Mediacje pomagają dojść źródeł konfliktu oraz „przerobić” i opanować emocje towarzyszące sprawie rozwodowej – mówiła podczas konferencji mediator Aneta Gibek-Wiśniewska z Centrum Mediacji przy NRA.

– W sądzie strony ze sobą walczą, podczas mediacji wsłuchują się w swoje argumenty, co pomaga w całościowym rozwiązaniu sporu – podkreśliła mediator Arleta Suchorska z Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów i Uniwersytetu Opolskiego.
Aby jednak strony zechciały skorzystać z mediacji, trzeba pokonać jedną z głównych barier w upowszechnieniu tej instytucji przy rozwiązywaniu sporów rodzinnych, jaką jest konieczność ponoszenia kosztów wynagrodzenia mediatorów.

– „Sąd opolski chce tę przeszkodę zlikwidować, pokrywając wynagrodzenie mediatorów za trzy pierwsze posiedzenia – wyjaśniała Anna Korwin-Piotrowska, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu, koordynator ds. mediacji. – Jeśli strony chcą się porozumieć, trzy posiedzenia na ogół wystarczają do wypracowania ugody – dodała.

Dziennikarze reprezentujący wszystkie opolskie media chcieli wiedzieć m.in. czy przeszkodą w upowszechnieniu mediacji jest tylko niewiedza społeczeństwa, czy też niechęć do mediacji samych sędziów. – Jedno i drugie – przyznała sędzia Anna Korwin-Piotrowska – Nie uczono nas mediacji na studiach, to instytucja stosunkowo nowa i wszyscy się jej uczymy. Myślę, że kampania „Mediacja: to nic nie kosztuje” pomoże zmienić również nastawienie samych sędziów.

Fotografia z konferencji promującej program pilotażowy "Mediacja to nic nie kosztuje"

pozostałe aktualności

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Sokrates