25 marca 2014

Otwarte spotkanie mediatorów w Ministerstwie Sprawiedliwości

Otwarte spotkanie mediatorów w Ministerstwie Sprawiedliwości
2014-03-21

Około stu mediatorów z całego kraju wzięło dzisiaj (21.03.2014 r.) udział w spotkaniu zorganizowanym w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Uczestnicy debatowali na temat kształtu i roli Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości nowej kadencji, wymiany dobrych praktyk oraz integracji środowiska mediatorów.

Przedstawiciele Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów obecnej kadencji przedstawili sprawozdanie z dotychczasowej działalności Rady.

– Rada musi wyprzedzać oraz kreować rzeczywistość mediacyjną w Polsce – podsumował sprawozdanie Przewodniczący Rady Pan Jerzy Książek.

– Do tej pory współpraca między Ministerstwem Sprawiedliwości i Radą układała się pomyślnie i za to dziękujemy – powiedziała dr Marzena Kruk – Naczelnik Wydziału ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości.

W trakcie długiej i ożywionej dyskusji uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na potrzebę integracji środowiska mediatorów. Pani Ewa Wiśniewska-Sobel ze Stowarzyszenia Mediatorów Polskich opowiedziała o istniejącej inicjatywie „Okrągły Stół Mediatorów” i zaprosiła na najbliższe spotkanie.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się, że jednym z podstawowych zadań Rady w nowej kadencji powinno być stworzenie przejrzystych standardów pracy, a także szkoleń mediatorów. Ponadto, pojawiło się wiele głosów, iż Rada powinna być w przyszłej kadencji platformą komunikacji między środowiskiem mediatorów a resortem sprawiedliwości.

Zdaniem uczestników spotkania w składzie Rady powinni znaleźć się przedstawiciele środowisk, które w praktyce zajmują się mediacją (mediatorzy, sędziowie, prokuratorzy i policjanci), a także reprezentanci środowisk naukowych, przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości oraz zawodowi pełnomocnicy.
Wszystkie osoby zainteresowane mediacją oraz mediatorów pragnących przyłączyć się do działań podejmowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zapraszamy do kontaktu -mediacja@ms.gov.pl

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

pozostałe aktualności

Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język po to, abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Sokrates